Miljö

“Fossilfritt och återvinningsbara fryspåsar! 

– Återvinning är något vi är duktiga på i Sverige i alla led och det ska vi vara stolta över. I hushållen är vi duktiga på att källsortera och i de moderna anläggningarna som finns idag tillverkas ny återvunnen råvara som sedan används igen för att tillverka t.ex sopsäckar, plastdetaljer o.s.v. som i sin tur återvinns.

(Tänkvärt är att så kallad nedbrytbar plast som kommer in i den cirkeln försämrar möjligheten att återvinna)

Kvalitén på Ölandsplast fryspåsar möjliggör långtidsförvaring i frysen och fryspåsens tjocklek gör den lättare att återanvända. Att de är tillverkade av ren LDPE utan några skadliga tillsatser gör dessutom att fryspåsen kan återvinnas till hundra procent.

Ytterligare steg i sikte! – Vårt mål är att successivt gå över till helt förnyelsebar råvara när det, sett ur ett helhetsperspektiv, i alla led blir det bästa för vår miljö och omvärld. Förutom sockerrörsproduktionen i Brasilien, där störst mängd fossilfri LD-polyeten tas fram idag, sker det spännande forskning både i Sverige och i andra länder kring möjliga vägar att utvinna eten ur olika växter utan att påverka miljön negativt.

När det gäller att skydda mat är LD-polyeten extremt bra. Ta bara exemplet med den inplastade gurkan i butiken som många undrar om det ska vara nödvändigt. Problemet butikerna och hela livsmedelskedjan stod inför var att när man inte skyddade gurkan blev det mycket mer matsvinn vilket påverkade miljön ofantligt mycket mer än själva skyddets miljöpåverkan. Det ideala blir när skyddet, d.v.s. LD-polyetenet, dessutom är helt fossilfritt och utan negativ påverkan på miljön.

På livsmedelsverkets hemsidor kan du läsa mer om hur du kan minska ditt egna matsvinn bl.a. “genom att bättre planera matinköp, laga mer mat från grunden, ta vara på rester och frys in i rätt temperatur.”

En helt sluten cirkel för Ölandsplasts fryspåsar är vårt mål och tack vare dagens forskning, inom snar framtid vår verklighet!
–  Fossilfri, förnyelsebar råvara som inte medför annan negativ påverkan på omvärlden
–  Bibehållen kvalitet som håller länge och bidrar till att antalet kilo mat som årligen kastas minskar
– och fortfarande tillverkade utan skadliga tillsatsämnen och som därför kan återvinnas till 100%

En helt sluten cirkel är allas framtid!